Prawa autorskie

Prawa własności intelektualnej

Zawartość witryny internetowej www.FindAdBlue.com (w szczególności dane, informacje, ilustracje, logo, znaki towarowe itd.) są chronione prawami autorskimi, prawami do baz danych oraz innymi prawami do własności intelektualnej. Żadnej części zawartości witryny internetowej FindAdBlue.com nie można kopiować, powielać, przedstawiać, zmieniać ani w żaden inny sposób rozpowszechniać. Dozwolone jest wykonanie pojedynczej kopii witryny i zapisanie jej na jednym komputerze przeznaczonym do prywatnego użytku osoby kopiującej. Elementy przedstawione na tej witrynie internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są udostępnione bez żadnej gwarancji, zarówno jawnej, jak i domniemanej, i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie. Informacje i zdjęcia zamieszczone na witrynie internetowej są chronione prawami autorskimi i prawami do bazy danych firmy © Integer-Research z lat od 2003 do 2005.  

AdBlue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym i stanowi własność organizacji VDA (Verband der Automobilindustrie) Korzystanie z niego wymaga uzyskania licencji.


Korzystanie z zawartości

Żadnej zawartości witryny internetowej www.FindAdBlue.com, a w szczególności map, nie można w żaden sposób kopiować, powielać, publikować, pobierać, przekazywać, przesyłać ani rozpowszechniać. Dozwolone jest wyłącznie zapisanie dokumentów na komputerze osobistym na własny użytek (i nie do celów komercyjnych). W takim przypadku należy upewnić się, że informacje na temat własności nie zostały zmodyfikowane. Modyfikacja zawartości lub użycie jej w innym celu stanowi naruszenie praw własności firmy Integer Research. Zabronione jest umieszczanie tej zawartości w innych witrynach internetowych lub sieci komputerowej.

Nasi sponsorzy