AdBlue® Add care

Unikaj
Add Care Purchase

Zakup

NIE kupuj AdBlue® ani żadnych innych roztworów dla systemu SCR od nieautoryzowanych przez firmę VDA dostawców.

NIE używaj produktów, które imitują markę AdBlue, lecz występują pod inną nazwą (np. „Roztwór mocznika”). Jeżeli na opakowaniu brakuje znaku AdBlue® – jest to wyrób pośledniej jakości, a nie oryginalny produkt AdBlue®.

Add Care Usage

Użytkowanie

Nie traktuj AdBlue® jako dodatku do paliwa diesel. Jest to dość rozpowszechnione, lecz błędne przekonanie. Pamiętaj, by nigdy nie wlewać AdBlue® bezpośrednio do zbiornika paliwa. Jeżeli się jednak zapomnisz – nie uruchamiaj silnika.

Nie użytkuj swojego pojazdu bez AdBlue®. W dłuższej perspektywie będzie to miało negatywny wpływ na Twoje inwestycje. Gdy stacja diagnostyczna wykryje, że brakuje AdBlue® lub emisja tlenków azotu (NOx) przekracza dopuszczalne limity – moment obrotowy silnika zostanie zredukowany nawet o 40%. Wróci do normalnego poziomu dopiero po dodaniu AdBlue® i po odpowiednim ograniczeniu emisji tlenków azotu. Lekceważenie wymogów systemu wpłynie również na utratę gwarancji i naruszenie obowiązujących norm dotyczących emisji spalin. Nie dolewaj wody do pojemnika AdBlue® w swoim pojeździe.

Add Care Storage

Dozowanie

Nie napełniaj pojemnika AdBlue® w swoim samochodzie niczym innym jak AdBlue®. Pamiętaj, że dla AdBlue® nie ma żadnych zamienników. Używanie skażonego AdBlue® lub innych płynów (np. takich jak woda) stopniowo niszczy Twój katalizator, aż do całkowitego zatkania urządzenia. Konsekwencją tego procesu jest kosztowna wymiana części, obniżona wydajność samochodu i strata czasu na naprawę uszkodzenia.

Nie korzystaj ze sprzętów służących do przechowywania i rozlewania paliwa lub oleju (np. lejków czy pojemników) ponieważ skutkuje to skażeniem czystości AdBlue®.

Nie napełniaj ponownie opróżnionych pojemników i zbiorników AdBlue® ponieważ mogły one ulec zanieczyszczeniu.

Nie wystawiaj AdBlue® na działanie promieni słonecznych.

Stosuj
Add Care Purchase

Zakup

Kupuj AdBlue® tylko i wyłącznie od licencjonowanych dostawców AdBlue®, autoryzowanych przez firmę VDA.

Add Care Usage

Użytkowanie

Zachowanie czystości i sterylności AdBlue® jest niezbędne do prawidłowego działania systemu SCR i uniknięcia jego uszkodzeń. Należy bezwzględnie chronić AdBlue® przed zanieczyszczaniami benzyną, ropą, olejem, wodą, kurzem, brudem, metalami lub detergentami.

Utrzymuj sprzęt AdBlue® w czystości; na bieżąco usuwając kurz i zabrudzenia. Jeżeli sprzęt wymaga umycia lub spłukania od wewnątrz – używaj w tym celu wody zdemineralizowanej lub samego AdBlue®, a nie wody z kranu!

Add Care Storage

Przechowywanie i dozowanie

Korzystaj tylko i wyłącznie ze sprzętu przeznaczonego do przechowywania i dozowania AdBlue®.

Aby uniknąć zanieczyszczenia dystrybutora, nie wkładaj do specjalnego wlotu AdBlue® niczego innego poza końcówką węża AdBlue®, zgodnie z widocznymi oznaczeniami.

Wszelkie karnistry, beczki i pojemniki paletowe IBC z AdBlue®, które otrzymują od swoich dostawców AdBlue® operatorzy flot – muszą być szczelnie zamknięte.

Do pojemnika AdBlue® w swoim pojeździe nalewaj tylko i wyłącznie AdBlue®. Pojemnik ten, zazwyczaj średniej wielkości, z charakterystycznym niebieskim zamknięciem, umieszczony jest tuż obok zbiornika paliwa lub w jego pobliżu.

Zalecany zakres temperatur dla przechowywania AdBlue®, przez cały dwunastomiesięczny cykl życia produktu, wynosi od -11ºC do 30ºC.

W temperaturze poniżej -11ºC AdBlue® może się skrystalizować. Rozmrożenie produktu nie powoduje utraty jego właściwości. W celu rozmrożenia należy lekko ogrzać pojemnik, by AdBlue® mógł wrócić do swojej płynnej postaci. System redukcji emisji spalin pojazdu jest dobrze zabezpieczony przed użyciem skrystalizowanego AdBlue®, regulując i blokując dawki produktu aplikowane do przewodów i wtryskiwacza.

Pobierz Przewodnik na AdBlue® Add care


  Adobe PDF Przewodnik na AdBlue® Add care Krótka wersja
  Adobe PDF Przewodnik na AdBlue® Add care Guide dluga wersja

Nie masz Adobe PDF Reader? Aby pobrać darmową kopię kliknij tutaj.

AdBlue® Add care FAQ


Czym jest AdBlue®?

AdBlue® to bezbarwny i syntetyczny roztwór wysokiej czystości, produkowany w ściśle określonym stężeniu z mocznika i wody zdemineralizowanej. Ta pozornie łatwa formuła wymaga jednak przestrzegania rygorystycznych norm produkcyjnych, by zapewnić całkowitą czystość i sterylność wyrobu. Równie ważna jest kontrola tych cech w całym procesie dystrybucji i magazynowania, aż po końcowe nalanie produktu do specjalnego pojemnika AdBlue® w Twoim samochodzie i dostarczenie go tym samym do wydzielanych spalin. Naruszenie czystości i sterylności produktu powoduje, że system Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR) w Twoim samochodzie nie będzie prawidłowo funkcjonować, a jego elementy odpowiedzialne za redukcję emisji spalin zostaną narażone na uszkodzenia.

Dlaczego potrzebuję AdBlue®?

AdBlue® jest niezbędny, by Twój samochód wyposażony w system Selektywnej Redukcji Katalitycznej (SCR) spełniał obowiązujące w Unii Europejskiej normy emisji spalin. AdBlue® jest wtryskiwany w ściśle określonych dawkach do wydzielanych przez Twój samochód spalin, by za pomocą katalizatora przetworzyć szkodliwe gazy spalinowe na wodę i azot, które są bezpieczne dla środowiska. Efektem tego procesu jest znaczna redukcja emisji szkodliwych tlenków azotu (NOx).

Jakie są konsekwencje użycia zanieczyszczonego AdBlue®?

AdBlue® jest chemicznym roztworem wysokiej czystości, który należy chronić na każdym etapie produkcji i użytkowania. Jeżeli AdBlue® ulegnie zanieczyszczeniu w wyniku nieprawidłowego przechowywania lub użytkowania, system SCR – który jest bardzo czuły na wszelkie skażenia AdBlue® – nie będzie działać prawidłowo, a tym samym Twój samochód nie będzie spełniać obowiązujących norm. Co gorsza, zanieczyszczony AdBlue® spowoduje trwałe uszkodzenia systemu SCR, doprowadzając w efekcie do utraty gwarancji i możliwości otrzymania odszkodowania z tytułu zniszczonego systemu emisji spalin lub katalizatora.

Skąd mam wiedzieć, że używam właściwego AdBlue®, we właściwy sposób?

Po pierwsze, zaopatruj się w AdBlue® jedynie u podmiotów, które dostały licencję na produkcję i/lub dystrybucję produktu od firmy VDA. AdBlue® spełnia międzynarodowe standardy jakości zgodne z normą ISO22241 i właśnie te wysokie wymagania stawiane są wszystkim producentom i dostawcom AdBlue® na każdym etapie produkcji, dystrybucji i magazynowania. VDA wydaje specjalne licencje swoim producentom i dostawcom, które upoważniają ich do posługiwania się znakiem handlowym AdBlue®. Listę podmiotów, które uzyskały licencję AdBlue® można znaleźć na oficjalnej stronie firmy: www.vda.de

Po drugie, zapoznaj się z naszą krótką listą „Stosuj i Unikaj”. Dzięki niej zapewnisz sobie stuprocentową czystość i wydajność używanego przez Ciebie AdBlue®.